Over de vereniging


Wie zijn wij?

Harmonie Kunst na de Arbeid uit Moordrecht (kortweg KNDA) is een muziekvereniging met de volgende onderdelen: Harmonieorkest, Slagwerkgroep en het Leerlingenorkest Decibel. 
 
De vereniging is gevestigd aan de Sportlaan 5 in Moordrecht, naast sportschool Zin van Bewegen.
 
1 november 1920 is de harmonie opgericht als ontspanningsactiviteit voor het personeel van de "Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek" (kortweg de KVT). 

In de oprichtingakte wordt dan ook gesproken over de Harmonie Kunst na den Arbeid van de "Koninklijke Vereenigde Tapijtfabriek" te Moordrecht. 

Na het vertrek van de KVT uit Moordrecht wordt in 1990 de naam van de harmonie gewijzigd in kortweg "harmonie Kunst na de Arbeid" uit Moordrecht. 
 

Contributie en lesgeld

De contributie wordt per kwartaal ge´nd via automatisch incasso. Als je les hebt van een van de docenten wordt het lesgeld ook per kwartaal via automatische incasso ge´nd.De contributie bedraagt €42,50 per kwartaal voor volwassen leden. Voor jeugdleden bedraagt de contributie €32,50 per kwartaal. In bepaalde gevallen komen leerlingen waarvan familieleden reeds lid zijn in aanmerking voor een reductietarief. Dit bedraagt 10,00 contributie per kwartaal.  De lesgelden zijn €75,00 per kwartaal. De bedragen worden jaarlijks ge´ndexeerd.


Informatie kan opgevraagd worden via bestuur@knda-moordrecht.nl 

Vaandel van de harmonie van de KVT